องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด :www.donglan101.go.th

 
 

 

 

  มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง หมู...[วันที่ 2024-02-05][ผู้อ่าน 5]
 
  ป้ายประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภา...[วันที่ 2024-01-12][ผู้อ่าน 46]
 
  โครงการขุดลอกหนองสาธารณะ (บ้านหนองจิก) วันพุธที่ 4...[วันที่ 2023-10-04][ผู้อ่าน 47]
 
  โครงการจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำป...[วันที่ 2023-09-15][ผู้อ่าน 55]
 
  โครงการ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง ประจำปี 2566[วันที่ 2023-09-15][ผู้อ่าน 40]
 
  โครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไข้ปัญญาการมอง...[วันที่ 2023-09-05][ผู้อ่าน 50]
 
  นายก อบต.ดงลาน มอบบ้านพอเพียง[วันที่ 2023-09-04][ผู้อ่าน 48]
 
  วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 นางทองสุข ลีธนศักดิ์สก...[วันที่ 2023-08-11][ผู้อ่าน 46]
 
  ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ...[วันที่ 2023-08-09][ผู้อ่าน 44]
 
  ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับท่อระบายน...[วันที่ 2023-08-08][ผู้อ่าน 55]
 
   งานป้องกันฯ อบต.ดงลาน ร่วมกับงานป้องกันฯเทศบาลเมื...[วันที่ 2023-08-08][ผู้อ่าน 41]
 
  ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยโครงการก่อสร้างถนนคอน...[วันที่ 2023-08-08][ผู้อ่าน 38]
 

หน้า 1|2|3