องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด :www.donglan101.go.th

 
 
ประวัติความเป็นมา

     องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ได้รับการประกาศยกฐานะจากสภาตำบลดงลาน เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เมื่อวันที่ 19 เดือนมกราคม พ.ศ.2540 องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ดไปทางทิศตะวันตกประมาณ 5 กิโลเมตร

     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 บ้านดงลาน ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 22 ตารางกิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลปอภาร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด