องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด :www.donglan101.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นางทองสุข  ลีธนศักดิ์สกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
โทร 098-3559465
ว่าง
ณ. 1 เมษายน 2567


นางดาวรุ่ง  ผ่องศาลา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
โทร
โทร 081-7697959

นางสาววิภาพร  ศาลากาหมุด
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
โทร 095-1845185