องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด :www.donglan101.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 19 มี.ค. 2567 ]7
2 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 3 ม.ค. 2567 ]6
3 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 3 ม.ค. 2567 ]5
4 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 3 ม.ค. 2567 ]6
5 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น [ 17 ส.ค. 2566 ]44
6 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม [ 6 ม.ค. 2566 ]42
7 ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นของ อบต.ดงลาน [ 3 ม.ค. 2566 ]50
8 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 27 มิ.ย. 2565 ]50
9 ประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน [ 4 เม.ย. 2565 ]50