องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด :www.donglan101.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น [ 17 ส.ค. 2566 ]34
2 ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นของ อบต.ดงลาน [ 3 ม.ค. 2566 ]37
3 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 27 มิ.ย. 2565 ]35
4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน [ 4 เม.ย. 2565 ]36