องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด :www.donglan101.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง ประกาศงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือน มกราคม พ.ศ.2567 [ 5 ก.พ. 2567 ]0
2 เรื่อง ประกาศงบแสดงรายรัย-รายจ่ายและงบทดลอง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566 [ 2 ม.ค. 2567 ]2
3 เรื่อง ประกาศรายงานแสดผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ( เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566 ) [ 2 ม.ค. 2567 ]3
4 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 6 ธ.ค. 2566 ]4
5 ประกาศงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]6
6 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไดรมาสที4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]24
7 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 1 ก.ย. 2566 ]29
8 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฏาคม 2566 [ 7 ส.ค. 2566 ]27
9 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]28
10 รายงานแสดงผลผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่๓ (เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๖ ) [ 3 ก.ค. 2566 ]25
11 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]27
12 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 1 พ.ค. 2566 ]32
13 รายงานเงินสะสมและเงินลงทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ [ 29 เม.ย. 2566 ]25
14 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]25
15 รายงานแสดงผลผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่๒ (เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๖ ) [ 3 เม.ย. 2566 ]26
16 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด [ 20 มี.ค. 2566 ]34
17 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]26
18 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]26
19 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]25
20 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่๑ (เดือนตุลาคม-ธันวาคม๒๕๖๕) [ 3 ม.ค. 2566 ]27
21 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]28
22 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 3 พ.ย. 2565 ]28
23 รายงานการรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 15 ต.ค. 2565 ]30
24 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 16 ม.ค. 2565 ]32