องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด :www.donglan101.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือ-มาตรฐานการให้บริการ [ 17 ส.ค. 2566 ]34
2 การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น [ 16 ส.ค. 2566 ]35
3 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ [ 16 ส.ค. 2566 ]36
4 การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น [ 16 ส.ค. 2566 ]35
5 การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น [ 16 ส.ค. 2566 ]33
6 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 16 ส.ค. 2566 ]36
7 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 16 ส.ค. 2566 ]31