องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด :www.donglan101.go.th

 
 
คำสั่ง/ประกาศสภา
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ร่างประกาศ เรื่อง กำหนดวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน [ 6 ก.พ. 2566 ]32
2 ประกาศ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน [ 6 ก.พ. 2566 ]32
3 ประกาศ เรื่อง กำหนดวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน [ 6 ก.พ. 2566 ]34
4 ประกาศ เรื่อง การประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 [ 2 ก.พ. 2566 ]29
5 ขอเชิญร่วมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 [ 2 ก.พ. 2566 ]31
6 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 [ 2 ก.พ. 2566 ]32
7 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ระเบียบวาระการประชุม สมัยสามัญที่ 4/2565 ครั้งที่ 2 [ 10 พ.ย. 2565 ]29
8 ขอเชิญร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 10 พ.ย. 2565 ]30
9 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน [ 10 พ.ย. 2565 ]31
10 ระเบียบวาระการประชุม สมัยสมามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 3 พ.ย. 2565 ]31
11 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลานว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 3 พ.ย. 2565 ]31
12 ประกาศสภา เรื่อง การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 28 ต.ค. 2565 ]28
13 ขอเชิญร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 28 ต.ค. 2565 ]31
14 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 28 ต.ค. 2565 ]32
15 ประกาศสภา เรื่อง การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 28 ต.ค. 2565 ]34
16 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจพนักงานประเมินและพนักงานเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 [ 3 ต.ค. 2565 ]38
17 ประกาศ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน [ 18 ส.ค. 2565 ]28
18 ประกาศ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน [ 15 ส.ค. 2565 ]30
19 ระเบียบวาระการประชุม สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 [ 5 ส.ค. 2565 ]30
20 ประกาศ เรื่อง การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]32
21 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 [ 5 ส.ค. 2565 ]29
22 ประกาศ เรื่อง การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 28 ก.ค. 2565 ]29
23 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 27 ก.ค. 2565 ]33
24 ประกาศ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน [ 29 มี.ค. 2565 ]32
25 เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน [ 5 ม.ค. 2565 ]27
26 เรื่อง แต่งต้ั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน [ 5 ม.ค. 2565 ]33
27 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน [ 5 ม.ค. 2565 ]30
28 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 [ 5 ม.ค. 2565 ]30
29 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสามัญ ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน [ 5 ม.ค. 2565 ]30
30 ประกาศ เรื่อง การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 6 พ.ค. 2564 ]26
31 แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน [ 5 พ.ค. 2564 ]29
32 ประกาศ เรื่อง การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 21 มี.ค. 2564 ]27
33 ประกาศ เรื่อง การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 18 ม.ค. 2564 ]36
34 ประกาศ เรื่อง การปรชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 6 ม.ค. 2564 ]29