องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด :www.donglan101.go.th

 
 
คำสั่ง/ประกาศสภา
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา [ 3 พ.ค. 2567 ]11
2 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV ) พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 จุด [ 17 เม.ย. 2567 ]6
3 ร่างประกาศ เรื่อง กำหนดวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน [ 6 ก.พ. 2566 ]45
4 ประกาศ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน [ 6 ก.พ. 2566 ]41
5 ประกาศ เรื่อง กำหนดวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน [ 6 ก.พ. 2566 ]49
6 ประกาศ เรื่อง การประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 [ 2 ก.พ. 2566 ]41
7 ขอเชิญร่วมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 [ 2 ก.พ. 2566 ]41
8 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 [ 2 ก.พ. 2566 ]46
9 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ระเบียบวาระการประชุม สมัยสามัญที่ 4/2565 ครั้งที่ 2 [ 10 พ.ย. 2565 ]40
10 ขอเชิญร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 10 พ.ย. 2565 ]42
11 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน [ 10 พ.ย. 2565 ]42
12 ระเบียบวาระการประชุม สมัยสมามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 3 พ.ย. 2565 ]41
13 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลานว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 3 พ.ย. 2565 ]44
14 ประกาศสภา เรื่อง การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 28 ต.ค. 2565 ]42
15 ขอเชิญร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 28 ต.ค. 2565 ]41
16 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 28 ต.ค. 2565 ]45
17 ประกาศสภา เรื่อง การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 28 ต.ค. 2565 ]42
18 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจพนักงานประเมินและพนักงานเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 [ 3 ต.ค. 2565 ]52
19 ประกาศ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน [ 18 ส.ค. 2565 ]38
20 ประกาศ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน [ 15 ส.ค. 2565 ]41
21 ระเบียบวาระการประชุม สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 [ 5 ส.ค. 2565 ]39
22 ประกาศ เรื่อง การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]45
23 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 [ 5 ส.ค. 2565 ]37
24 ประกาศ เรื่อง การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 28 ก.ค. 2565 ]42
25 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 27 ก.ค. 2565 ]44
26 ประกาศ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน [ 29 มี.ค. 2565 ]48
27 เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน [ 5 ม.ค. 2565 ]41
28 เรื่อง แต่งต้ั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน [ 5 ม.ค. 2565 ]48
29 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน [ 5 ม.ค. 2565 ]44
30 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 [ 5 ม.ค. 2565 ]42
31 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสามัญ ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน [ 5 ม.ค. 2565 ]41
32 ประกาศ เรื่อง การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 6 พ.ค. 2564 ]34
33 แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน [ 5 พ.ค. 2564 ]40
34 ประกาศ เรื่อง การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 21 มี.ค. 2564 ]36
35 ประกาศ เรื่อง การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 18 ม.ค. 2564 ]46
36 ประกาศ เรื่อง การปรชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 6 ม.ค. 2564 ]40