องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด :www.donglan101.go.th

 
 

 

 

การเปิดเผยราคากลาง


การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจิกน้อย หมู่ที่ 9

    รายละเอียดข่าว

การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจิกน้อย หมู่ที่ 9

    เอกสารประกอบ

การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจิกน้อย หมู่ที่ 9
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 พ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง