องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด :www.donglan101.go.th

 
 

 

 

แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี


แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    เอกสารประกอบ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ