องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด :www.donglan101.go.th

 
 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น


แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563

    รายละเอียดข่าว

แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563

    เอกสารประกอบ

แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ