องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด :www.donglan101.go.th

 
 

 

 

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


นโยบายการบริหารทรัยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว

นโยบายการบริหารทรัยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565    เอกสารประกอบ

นโยบายการบริหารทรัยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ