องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด :www.donglan101.go.th

 
 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น


โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ปี พ.ศ.2566-2570

    รายละเอียดข่าว

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ปี พ.ศ.2566-2570

    เอกสารประกอบ

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ปี พ.ศ.2566-2570
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ส.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ