องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด :www.donglan101.go.th

 
 

 

 

การเปิดเผยราคากลาง


ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ้น หมู่ที่ 3

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ้น หมู่ที่ 3
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง