องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด :www.donglan101.go.th

 
 

 

 

การเปิดเผยราคากลาง


ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสูง หมู่ที่ 6

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสูง หมู่ที่ 6
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง