องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด :www.donglan101.go.th

 
 

 

 

การเปิดเผยราคากลาง


ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างลานจอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างลานจอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง