องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด :www.donglan101.go.th

 
 

 

 

แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี


แผนการบำรุงรักษาพัสดุ-ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2567

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนการบำรุงรักษาพัสดุ-ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ