องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด :www.donglan101.go.th

 
 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น


บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ปี 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ปี 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 พ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ