องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด :www.donglan101.go.th

 
 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น


แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 พ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ