องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด :www.donglan101.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 15 พ.ย. 2566 ]5
2 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 15 พ.ย. 2566 ]6
3 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 10 พ.ย. 2566 ]4
4 บันทึกรายงานการประชุม สภา อบต.ดงลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 9 ส.ค. 2566 ]3
5 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]10
6 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]11
7 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 15 พ.ค. 2566 ]4
8 ระเบียบวาระการประชุม สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]39
9 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]6
10 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 14 พ.ย. 2565 ]39
11 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 3 พ.ย. 2565 ]37
12 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]30
13 บันทักรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]36
14 บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 [ 8 ส.ค. 2565 ]32
15 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]43
16 บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 [ 5 ส.ค. 2565 ]34
17 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]45
18 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 25 มี.ค. 2565 ]44
19 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 [ 10 ม.ค. 2565 ]41
20 รายชื่อสมาชิกสภา ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1/2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]41
21 รายชื่อสมาชิกสภา ประชุม วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]44
22 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ครั้งแรก [ 5 ม.ค. 2565 ]36