องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด :www.donglan101.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบวาระการประชุม สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]35
2 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 14 พ.ย. 2565 ]31
3 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 3 พ.ย. 2565 ]32
4 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]26
5 บันทักรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]32
6 บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 [ 8 ส.ค. 2565 ]27
7 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]36
8 บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 [ 5 ส.ค. 2565 ]29
9 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]35
10 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 25 มี.ค. 2565 ]34
11 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 [ 10 ม.ค. 2565 ]35
12 รายชื่อสมาชิกสภา ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1/2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]36
13 รายชื่อสมาชิกสภา ประชุม วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]36
14 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ครั้งแรก [ 5 ม.ค. 2565 ]31