องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด :www.donglan101.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 431 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านสนามม้า หมู่ที่ 1 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2567 ]0
2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมพร้อมดื่ม ยู.เอช.ที.(ชนิดกล่อง) ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร จำนวน 2,607 กล่อง จำนวน 11 วัน ตั้งแต่วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2567 ]0
3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารโครงหลังคาเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเหล็กบ้านโคกสูง หมู่ที่ 13 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2567 ]0
4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2567 ]0
5 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทร บ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2567 ]0
6 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2567 ]0
7 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2567 ]1
8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงลาน หมู่ที่ 4 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2567 ]1
9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงลาน หมู่ที่ 4 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2567 ]1
10 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารโครงหลังคาเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูง หมู่ที่ 13 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2567 ]1
11 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2567 ]1
12 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงแผนที่ภ่ษีและทะเบียนทรัพย์สิน(ปรับมาตรา 10) องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2567 ]1
13 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 26 เม.ย. 2567 ]3
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๗ เครื่อง ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2567 ]3
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๓๕๓ รอ. และหมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๗๓๖ รอ. จำนวน ๒ คัน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2567 ]3
16 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 เม.ย. 2567 ]1
17 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 เม.ย. 2567 ]1
18 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ(แบบติดผนัง) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2567 ]0
19 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2567 ]0
20 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2567 ]0
21 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกษตรสำราญ หมู่ที่ 8 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2567 ]0
22 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV ) พร้อมติดตั้ง บ้านหนองจิกน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2567 ]0
23 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2567 ]0
24 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง บริเวณประปาผิวดินบ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2567 ]1
25 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง บริเวณกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2567 ]0
26 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่ ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2567 ]0
27 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ณ วัดป่าสุทธิธรรมวิเวก บ้านบะตาก ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 12 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2567 ]1
28 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ณ วัดบ้านอ้น ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 15 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2567 ]0
29 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ณ วัดดงเย็นมหาวิหาร บ้านขวาว ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 12 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2567 ]0
30 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอัฐบริขาร เพื่อใช้ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2567 ]0
31 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอัฐบริขาร เพื่อใช้ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2567 ]0
32 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงลาน หมู่ที่ 4 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2567 ]2
33 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2567 ]2
34 เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2567 ]1
35 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บร 561 รอ ครุภัณฑ์เลขที่ 003 57 0001 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2567 ]1
36 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองจิก หมู่ที่ 5 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2567 ]0
37 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตำแย หมู่ที่ 11 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2567 ]0
38 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 13 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2567 ]1
39 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2567 ]2
40 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมไหล่ทาง บ้านเกษตรสำราญ หมู่ที่ 8 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2567 ]1
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11