องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด :www.donglan101.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 440 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
381 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ถังน้ำพลาสติก จำนวน ๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง [ 9 พ.ค. 2565 ]29
382 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2565 ]38
383 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง [ 5 พ.ค. 2565 ]31
384 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายอุปกรณ์กรณ์ต้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2565 ]28
385 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑๒ ตำบล ดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2565 ]24
386 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้าน หนองจิก หมู่ที่ ๕ ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2565 ]31
387 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบล ดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2565 ]26
388 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2565 ]32
389 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2565 ]34
390 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับภูมิทัศน์ไหล่ทางถนน คสล.บ้านสนามม้า หมู่ที่ ๑ ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2565 ]31
391 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือช้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕) [ 11 เม.ย. 2565 ]29
392 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 เม.ย. 2565 ]33
393 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK จำนวน ๑๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 เม.ย. 2565 ]32
394 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนรถบรทุกขยะทะเบียน ๘๑-๖๗๓๖ รอ ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๐๕ ๔๙ ๐๐๐๑ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 เม.ย. 2565 ]31
395 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโคกสูง หมู่ที่ : ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัด ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2565 ]40
396 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๒ ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัด ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2565 ]28
397 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๖ ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัด ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2565 ]39
398 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการย้ายเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2565 ]31
399 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) นมยู.เอข.ที (ชนิดกล่อง) ขนาด ๒๐๐ ซีซี จำนวน ๙,๐๕๖ กล่อง สำหรับนักเรียนจำนวน ๒๘๓ คน โตยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2565 ]22
400 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนรถบรรทุกขยะทะเบียน ๘๑-๖๗๓๖ รอ ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๐๕ ๔๙ ๐๐๐๑ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2565 ]28
401 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2565 ]22
402 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองจิกน้อย หมู่ที่ ๙ ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2565 ]24
403 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนรถบรรทุกขยะทะเบียน ๘๑-๘๗๑๖ รอ ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๐๕ ๕๒ ๐๐๐๒ จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2565 ]25
404 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๗๓๖ รอ ครุภัณฑ์เลข ที่ ๐๐๕ ๔๙ ๐๐๐๑ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2565 ]25
405 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ถังขยะขนาด ๑๐๐ ลิตร พร้อมสกรีน จำนวน ๓๕ ถัง โดย วิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2565 ]28
406 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน ๓๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2565 ]23
407 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2565 ]29
408 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง [ 7 มี.ค. 2565 ]34
409 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2565 ]28
410 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง [ 7 มี.ค. 2565 ]33
411 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.พ. 2565 ]31
412 บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด - สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 [ 15 ก.พ. 2565 ]39
413 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองจิกน้อย หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง [ 10 ก.พ. 2565 ]33
414 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๗๓๖ รอ ครุภัณฑ์เลข ที่ ๐๐๕ ๔๙ ๐๐๐๑ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2565 ]34
415 บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด - สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 [ 8 ก.พ. 2565 ]36
416 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนสัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซลล์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธี เฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2565 ]34
417 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ พร้อมเติมน้ำยาให้เต็มถัง จำนวน 55 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ธ.ค. 2564 ]38
418 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหาร ส่วนตำบลดงลาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ธ.ค. 2564 ]32
419 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ พร้อมเติมน้ำยาให้เต็มถัง จำนวน ๕๕ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ธ.ค. 2564 ]34
420 บันทึกรายงานประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด - สมัยสามัญที่ ๒ ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ [ 3 พ.ค. 2564 ]32
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11