องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด :www.donglan101.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 440 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2567 ]4
42 เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2567 ]3
43 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บร 561 รอ ครุภัณฑ์เลขที่ 003 57 0001 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2567 ]2
44 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองจิก หมู่ที่ 5 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2567 ]5
45 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตำแย หมู่ที่ 11 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2567 ]3
46 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 13 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2567 ]3
47 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2567 ]3
48 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมไหล่ทาง บ้านเกษตรสำราญ หมู่ที่ 8 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2567 ]4
49 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2567 ]3
50 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมเวทีพร้อมตกแต่งสถานที่ เต้นท์ และเก้าอี้ โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถินส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2567 ]13
51 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด 120 ลิตร จำนวน 57 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2567 ]2
52 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กระจก จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2567 ]3
53 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงลาน หมู่ที่ 4 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2567 ]2
54 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกษตรสำราญ หมู่ที่ 8 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2567 ]2
55 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ้ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2567 ]5
56 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และฝารางระบายน้ำ บ้านหนองจิก หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 12 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2567 ]5
57 เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด [ 1 เม.ย. 2567 ]1
58 เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่สร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด [ 1 เม.ย. 2567 ]1
59 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 13 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2567 ]5
60 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2567 ]6
61 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน หมู่ที่ 4 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2567 ]9
62 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2567 ]8
63 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2567 ]3
64 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนน บ้านดงลาน หมู่ที่ 4 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2567 ]6
65 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจิก หมู่ที่ 12 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2567 ]4
66 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ดงลานเกมส์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2567 ]9
67 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียง เต็นท์ เก้าอี้ ขึ้นป้ายโครงการ ประดับธงชาติ ธงกีฬาเตรียมสนามแข่งขันกีฬาประดับเต็นท์กองอำนวยการและเตรียมสถานที่จัดงานโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ดงลานเกมส์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉ [ 7 มี.ค. 2567 ]8
68 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 82-4947 รอ. รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-6736 รอ และหมายเลขทะเบียน 82-9353 รอ จำนวน 3 คัน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2567 ]8
69 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวที เครื่องเสียงพร้อมป้ายโครงการจัดงานประเพณีนมัสการหลวงพ่อชุมเย็น(พระพุทธนวราชศรีธงชัย)ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.พ. 2567 ]6
70 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมเครื่องบวงสรวงพร้อมประดับตกแต่งสถานที่ในการจัดงาน ประเพณีนมัสการหลวงพ่อชุมเย็น(พระพุทธนวราชศรีธงชัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.พ. 2567 ]9
71 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2567 ]7
72 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2567 ]5
73 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2567 ]8
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 4 ชั้น จำนวน 3 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2567 ]8
75 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 51 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2567 ]7
76 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2567 ]11
77 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2567 ]10
78 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในงานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2567 ]7
79 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2567 ]10
80 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2567 ]6
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11