องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด :www.donglan101.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 440 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2567 ]5
82 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2567 ]14
83 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2567 ]12
84 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจรเพื่อซ่อมแซมกระจกโค้ง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2567 ]10
85 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2567 ]8
86 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงานระดับปฏิบัติการ-อาวุโส จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2567 ]8
87 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงานระดับปฎิบัติการ-ชำนาญการ จำนวน 7 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2567 ]9
88 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 13 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2567 ]16
89 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดรื้อร่องระบายน้ำ บ้านอ้น หมู่ที่ 3 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2567 ]13
90 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2567 ]13
91 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองจิก หมู่ที่ 5 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2567 ]8
92 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2567 ]8
93 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองจิก หมู่ที่ 12 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2567 ]11
94 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2567 ]11
95 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2567 ]6
96 เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 13 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด [ 23 ม.ค. 2567 ]12
97 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2567 ]11
98 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจิก หมู่ที่ 14 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2567 ]9
99 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ้น หมู่ที่ 3 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 2 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2567 ]13
100 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2567 ]12
101 เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ้น หมู่ที่ 3 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด [ 17 ม.ค. 2567 ]9
102 เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจิก หมู่ที่ 14 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด [ 17 ม.ค. 2567 ]13
103 เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าใหญ่ หมูที่ 2 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด [ 17 ม.ค. 2567 ]9
104 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝาบ่อพัก และฝารางตะแกรงเหล็ก บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2567 ]16
105 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2567 ]17
106 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจิก หมู่ที่ 12 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2567 ]10
107 เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันตอสุข หมู่ที 10 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด [ 15 ม.ค. 2567 ]10
108 เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริิิิิิิิิิิิิิิิิิิิมหล็กพร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจิก หมู่ที่ 12 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด [ 15 ม.ค. 2567 ]7
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และฝารางระบายน้ำ บ้านอ้น หมู่ที่ 3 บ้านหนองจิกน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยดเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2567 ]11
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อประปาบ้านหนองจิก หมู่ที่ 5 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2567 ]9
111 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกษตรสำราญ หมู่ที่ 8 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจ [ 11 ม.ค. 2567 ]7
112 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV) จำนวน 18 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2567 ]12
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงลาน หมู่ที่ 4 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2567 ]13
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2567 ]13
115 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจิก หมู่ที่ 12 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2567 ]13
116 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 ถึง เดือนธันวาคม 2566) [ 4 ม.ค. 2567 ]0
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ม.ค. 2567 ]9
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานประจำรถดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ม.ค. 2567 ]12
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงลานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ม.ค. 2567 ]7
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-9353 รอ ,หมายเลขทะเบียน 81-6736 รอ และรถน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บร- 561 รอ จำนวน 3 คัน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ธ.ค. 2566 ]11
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11