องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด :www.donglan101.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 440 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมซ่อมรถน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บร-561 รอ ครุภัณฑเลขที่ 003 57 0001 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2566 ]10
122 การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกษตรสำราญ หมู่ที่ 8 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ้ด จังหวัดร้อยเอ็ด [ 22 ธ.ค. 2566 ]13
123 การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงลาน หมู่ที่ 4 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด [ 22 ธ.ค. 2566 ]9
124 การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงลาน หมู่ที่ 4 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด [ 22 ธ.ค. 2566 ]10
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2566 ]10
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-6736 รอ ครุภัณฑ์เลขที่ 005 49 0001 จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2566 ]17
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียบ กค-5142 รอ ครุภัณฑ์เลขที่ 001 50 0001 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2566 ]14
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-9353 รอ ครุภัณฑ์เลขที่ 005 61 0003 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ธ.ค. 2566 ]11
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมพร้อมดื่มพลาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถุง) ขนาด 200 มิลลิลิตร จำนวน 21,280 ถุง และนมพร้อมดื่ม ยู.เอส.ที ขนาด 200 มิลลิลิตร จำนวน 9,044 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ธ.ค. 2566 ]15
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 500 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2566 ]9
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝาบ่อพัก บ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 และฝารางระบายน้ำ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ธ.ค. 2566 ]14
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2566 ]10
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2566 ]14
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ ตรวจเช็คแผงวงจรไฟฟ้า UPS APC และ UPS ULTRASINE จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2566 ]18
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2566 ]18
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2566 ]16
137 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมพร้อมดื่มพลาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถุง) ขนาด 200 มิลลิลิตร ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 22 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2566 ]19
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกวนข้าวทิพย์เพื่อใช้ในงานประเพณีวันออกพรรษา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ต.ค. 2566 ]37
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ต.ค. 2566 ]41
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มในสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ต.ค. 2566 ]45
141 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมพร้อมดื่ม ยู.เอส.ที (ชนิดกล่อง) ขนาด 200 มิลลิลิตร ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2566 จำนวน 31 วัน สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 265 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ต.ค. 2566 ]47
142 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2566 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2566) [ 2 ต.ค. 2566 ]36
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ้น หมู่ที่ 3 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]45
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ้น หมู่ที่ 3 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]42
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจิก หมู่ที่ 12 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ้ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]45
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2566 ]51
147 การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอ้น หมู่ที่ 3 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด [ 11 ก.ย. 2566 ]47
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองจิก หมู่ที่ 14 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2566 ]49
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศครุภัณฑ์เลขที่ 420 55 0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2566 ]37
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแว่นสายตาสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาสายตา จำนวน 110 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2566 ]39
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมประตูที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2566 ]49
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจิก หมู่ที่ 12 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ้ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพะาเจาะจง [ 5 ก.ย. 2566 ]46
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2566 ]45
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2566 ]42
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาเจาะจง [ 4 ก.ย. 2566 ]40
156 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2566 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566) [ 4 ก.ค. 2566 ]42
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ดงลานเกมส์ ประจำปี 2566 จำนวน 4,760 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2566 ]43
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการแข่งขันต้านยาเสพติด ดงลานเกมส์ ประจำปี 2566 จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2566 ]38
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2566 ]41
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2566 ]39
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11