องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด :www.donglan101.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 440 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจิก หมู่ที่ 12 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2566 ]40
162 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงลาน หมู่ที่ 4 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2566 ]41
163 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2566 ]39
164 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2566 ]41
165 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2566 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]39
166 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2566 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2566) [ 31 มี.ค. 2566 ]45
167 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมทางระบายน้ำ บ้านตำแย หมู่ที่ 11 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2566 ]38
168 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2566 ]39
169 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2566 ]40
170 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงฝาเหล็กตะแกรงรางระบายน้ำ บล้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]39
171 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ บ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2566 ]49
172 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-9353 รอ ครุภัณฑ์เลขที่ 00561 0003 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2566 ]45
173 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2566 ]49
174 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2566 ]48
175 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดป้ายจราจร (ป้ายจราจรคนตาบอดข้ามถนน) จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2566 ]41
176 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกสูง หมู่ที่ 13 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2566 ]45
177 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2566 ]65
178 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงลาน หมู่ที่ 4 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2566 ]28
179 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มแบบขวด ขนาด 350 มิลลิลิตร จำนวน 2,000 ขวด เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีนมัสการหลวงพ่อชุ่มเย็น(พระพุทธนราชศรีธงชัย)ระหว่างวันที่ 3-7 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 มี.ค. 2566 ]32
180 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวที เครื่องเสียง จำทำป้าย พร้อมจัดเตรียมเครื่องบวงสรวงพร้อมจัดสถานที่ตามโครงการจัดงาน ประเพณีนมัสการหลวงพ่อชุ่มเย็น (พระพุทธนวราชศรีธงชัย) ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 มี.ค. 2566 ]30
181 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2566 ]30
182 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2566 ]33
183 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 22 ก.พ. 2566 ]34
184 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตำแย หมู่ที่ 11 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2566 ]31
185 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมไหล่ทาง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 13 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2566 ]29
186 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2566 ]32
187 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2566 ]28
188 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2566 ]29
189 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2566 ]37
190 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนามม้า หมู่ที่ 1 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2566 ]39
191 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองจิก หมู่ที่ 12 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2566 ]32
192 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2566 ]35
193 เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนามม้า หมู่ที่ 1 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด [ 14 ก.พ. 2566 ]30
194 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจิก หมู่ที่ 14 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.พ. 2566 ]28
195 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับเกรดถนนภายในตำบลดงลาน ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2566 ]37
196 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพร้อมดื่มพลาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถุง) ขนาด 200 มิลลิลิตร จำนวน 5,020 ถุง ตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2566 ]30
197 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อุปกรณ์กีฬาศูนย์เยาวชนตำบลดงลาน ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 6 รายการ [ 7 ก.พ. 2566 ]34
198 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2566 ]31
199 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพร้อมดื่มพลาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถุง) ขนาด 200 มิลลิลิตร จำนวน 5,020 ถุง ตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2566 ]34
200 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 13 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2566 ]36
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11