องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด :www.donglan101.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 440 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกษตรสำราญ หมู่ที่ 8 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2566 ]58
202 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2566 ]44
203 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา [ 3 ก.พ. 2566 ]29
204 เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกษตรสำราญ หมู่ที่ 8 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด [ 1 ก.พ. 2566 ]36
205 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2566 ]31
206 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2566 ]31
207 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมทางระบายน้ำ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2566 ]36
208 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โคมสปอร์ตไลท์ LED 24 V พร้อมขาตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2566 ]32
209 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตำแย หมู่ที่ 11 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2566 ]33
210 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กและเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2566 ]32
211 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2566 ]34
212 เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตำแย หมู่ที่ 11 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด [ 26 ม.ค. 2566 ]33
213 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจิก หมู่ที่ 12 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2566 ]41
214 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2566 ]29
215 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2566 ]32
216 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจิก หมู่ที่ 14 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2566 ]36
217 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมทางระบายน้ำ บ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ้ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2566 ]34
218 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงลาน หมู่ที่ ๔ ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2566 ]35
219 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง [ 23 ม.ค. 2566 ]37
220 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบ่อบาดาล บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๖ ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2566 ]36
221 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2566 ]37
222 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2566 ]32
223 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2566 ]29
224 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านเกษตรสำราญ หมู่ที่ 8 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2566 ]30
225 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคันดินลำห้วยเหนือ บ้านเกษตรสำราญ หมู่ที่ 8 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2566 ]32
226 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2566 ]36
227 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2566 ]38
228 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจิก หมู่ที่ 14 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2566 ]39
229 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2566 ]35
230 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2566 ]38
231 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กและเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2566 ]32
232 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2566 ]50
233 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2566 ]39
234 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2566 ]37
235 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 29 ธ.ค. 2565 ]31
236 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 [ 29 ธ.ค. 2565 ]21
237 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะในการเดินทางไปศึกษาดูงาน รถปรับอากาศ ๒ ชั้น หมายเลขทะเบียน ๓๐-๐๒๒๑ รอ และหมายเลขทะเบียน ๓๐-๐๒๓๖ รอ จำนวน ๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ธ.ค. 2565 ]34
238 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2565 ]33
239 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง รอ.ถ.๘๓ - ๐๑๓ สายทางแยก อบจ.รอ.๑๐๓๘ - บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๕ ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 13 ธ.ค. 2565 ]36
240 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง การขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2565 ]37
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11