องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด :www.donglan101.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 440 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 ประกาคองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง [ 9 ธ.ค. 2565 ]33
242 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง รอ.ถ.๘๓ - ๐๑๑ สายทางบ้านหนองจิก หมู่ที่ ๕ สาย B ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e [ 8 ธ.ค. 2565 ]29
243 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.๘๓ - ๐๑๔ สายทางแยก อบจ.รอ.๑๐๓๘ - บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล [ 6 ธ.ค. 2565 ]26
244 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง [ 2 ธ.ค. 2565 ]32
245 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2565 ]32
246 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโดกสูง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลดงลาน อำเภอ เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2565 ]26
247 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพร้อมดื่มพลาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถุง) ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๔,๗๕๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2565 ]31
248 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแชมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค-๕๑๔๒ รอ ครุภัณฑ์เลข ที่ ๐๐๑ ๕๐ ๐๐๐๑ จำนวน ด๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2565 ]37
249 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทางบ้านโคกสูง หมู่ที่ ๖ - บ้านดอนทราย สาย A ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 พ.ย. 2565 ]35
250 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๗๓๖ รอ ครุภัณฑ์เลขที่ ๑๐๕ ๔๙ ๐๐๐๑ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2565 ]33
251 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจาะใต้ถนนเพื่อระบายน้ำ บ้านดงลาน หมู่ที่ ๔ ตำบลดงลาน อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2565 ]35
252 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๓๕๓ รอ ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๐๕ ๖๑ ๐๐๐๓ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2565 ]37
253 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานถังขยะพลาสติกสีดำพร้อมฝาบิด จำนวน ๓๕๐ ชุด โดยวิธี เฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2565 ]36
254 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จรับเงินแบบต่อเนื่องเพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำประปา จำนวน ๑๐,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2565 ]29
255 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง รอ.ถ.๘๓ - ๐๑๑ สายทางบ้าน หนองจิก หมู่ที่ ๕ สาย B ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 พ.ย. 2565 ]32
256 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.๘๓ - ๑๑๔ สายทางแยก อบจ.รอ.๑๐๓๘ - บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดงลาน อำภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 พ.ย. 2565 ]28
257 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2565 ]30
258 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง รอ.ถ.๘๓ - ๐๑๑ สายทางบ้าน หนองจิก หมู่ที่ ๕ สาย B ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 พ.ย. 2565 ]32
259 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก รหัสสายทาง รอ.ถ.๘๓ - ๐๑๓ สายทางแยก อบจ.รอ.๑๐๓๘ - บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๕ ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 พ.ย. 2565 ]32
260 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.๘๓ - ๐๑๔ สายทางแยก อบจ.รอ.๑๐๓๘ - บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดงลาน อำเกอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 พ.ย. 2565 ]31
261 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2565 ]31
262 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2565 ]32
263 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2565 ]30
264 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทางบ้านโคกสูง หมู่ที่ ๖ - บ้านคอนทราย สาย A ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 พ.ย. 2565 ]30
265 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทางบ้าน หนองจิก หมู่ที่ ๕ สายA ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 ต.ค. 2565 ]35
266 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก ถนนสายทางบ้าน หนองจิก หมู่ที่ ๕ สายA ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 ต.ค. 2565 ]31
267 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 20 ต.ค. 2565 ]39
268 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง [ 20 ต.ค. 2565 ]33
269 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทางบ้าน หนองจิก หมู่ที่ ๕ สายA ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 ต.ค. 2565 ]35
270 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก รหัสสายทาง รอ.ถ.๘๓ - ๐๑๓ สายทางแยก อบจ.รอ.๑๐๓๘ - บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๕ ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 ต.ค. 2565 ]23
271 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง รายงานการรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 15 ต.ค. 2565 ]24
272 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ต.ค. 2565 ]24
273 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มในสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ต.ค. 2565 ]23
274 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง การดำเนินการสำรวจข้อมูลภาคสนามที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมประจำปีภาษี ๒๕๖๖ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน [ 1 ต.ค. 2565 ]23
275 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทางบ้านโดกสูง หมู่ที่ ๖ - บ้านดอน ทราย สาย A ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) [ 29 ก.ย. 2565 ]23
276 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงถาน เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก ถนน สายทางบ้านโคกสูง หมู่ที่ ๖ - บ้านดอนทราย สาย A ตำบลดงถาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (c-biddin [ 29 ก.ย. 2565 ]24
277 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทางบ้านหนองจิก หมู่ที่ ๕ สายA ตำบล ดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวคราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 ก.ย. 2565 ]23
278 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทางบ้านโคกสูง หมู่ที่ ๖ - บ้านดอน ทราย สาย A ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวตราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) [ 23 ก.ย. 2565 ]23
279 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง [ 22 ก.ย. 2565 ]31
280 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 21 ก.ย. 2565 ]37
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11