องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด :www.donglan101.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและส่งปลูกสร้าง (ภดส.3) [ 15 ม.ค. 2567 ]5
2 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี2567 1.ภาษีป้าย ภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี 2.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือนมิถุนายน ของทุกปี [ 4 ม.ค. 2567 ]6
3 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]0
4 แจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุด ประจำปีภาษี พ.ศ.2566 [ 5 ก.ย. 2566 ]38
5 ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566-2569 [ 31 ม.ค. 2566 ]38
6 งานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 16 มี.ค. 2565 ]36
7 การขยายเวลาแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(แบบ ภ.ด.ส. ๖-๘) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]48