องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด :www.donglan101.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต-อบต.ดงลาน [ 17 ส.ค. 2566 ]51
2 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์-องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน [ 17 ส.ค. 2566 ]47
3 คู่มือการกำหนดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น "คู่มือสมรรถนะประจำตำแหน่ง" [ 16 ส.ค. 2566 ]35
4 คู่มือการกำหนดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น "คู่มือสมรรถนะประจำผู้บริหาร" [ 16 ส.ค. 2566 ]36
5 คู่มือการกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น "คู่มือสมรรถนะหลัก" [ 16 ส.ค. 2566 ]37
6 คู่มือการปฏิบัติงาน งานธุรการและงานสารบรรณ [ 16 ส.ค. 2566 ]49
7 คู่มือการปฏิบัติงาน งานพัสดุ [ 16 ส.ค. 2566 ]38
8 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง [ 16 ส.ค. 2566 ]41
9 คู่มือประเมินเลื่อนระดับพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับอาวุโส ชำนาญการพิเศษ [ 16 ส.ค. 2566 ]35