องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด :www.donglan101.go.th

 
 
การเปิดเผยราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างผิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด [ 1 ก.พ. 2567 ]2
2 การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจิกน้อย หมู่ที่ 9 [ 19 พ.ค. 2566 ]32
3 เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด [ 2 มี.ค. 2566 ]38
4 เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงลาน หมู่ที่ 4 ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด [ 2 มี.ค. 2566 ]33
5 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีดเสริมเหล็กบ้านสนามม้า หมู่ที่ 1 [ 14 ก.พ. 2566 ]32
6 เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 13 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด [ 1 ก.พ. 2566 ]30
7 ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านเกษตรสำราญ หมู่ที่ 8 [ 1 ก.พ. 2566 ]30
8 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตำแย หมู่ที่ 11 [ 26 ม.ค. 2566 ]30
9 เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด [ 24 ม.ค. 2566 ]28
10 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 [ 24 ม.ค. 2566 ]36
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง [ 23 ม.ค. 2566 ]36
12 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจิก หมู่ที่ 12 [ 23 ม.ค. 2566 ]31
13 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจิก หมู่ที่ 14 [ 23 ม.ค. 2566 ]36
14 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูงหมู่ที 6 [ 19 ม.ค. 2566 ]31
15 เรื่องการเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงลาน หมู่ที่ 4 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด [ 19 ม.ค. 2566 ]32
16 เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด [ 12 ม.ค. 2566 ]33
17 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองจิกหมู่ที่ 14 [ 12 ม.ค. 2566 ]27
18 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 11 ม.ค. 2566 ]31
19 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเกษตรสำราญ หมู่ที่ 8 [ 5 ม.ค. 2566 ]32
20 ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ้น หมู่ที่ 3 [ 4 ม.ค. 2566 ]31
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง [ 23 ธ.ค. 2565 ]31
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง [ 23 ธ.ค. 2565 ]29
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง [ 23 ธ.ค. 2565 ]31
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง [ 23 ธ.ค. 2565 ]33
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง [ 8 พ.ย. 2565 ]26
26 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างลานจอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ประจำปี 2565 [ 30 ส.ค. 2565 ]27
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง [ 19 พ.ค. 2565 ]33
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง [ 19 พ.ค. 2565 ]29
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง [ 19 พ.ค. 2565 ]30
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง [ 17 พ.ค. 2565 ]33
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง [ 10 พ.ค. 2565 ]30
32 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 [ 9 พ.ค. 2565 ]33
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง [ 28 เม.ย. 2565 ]33
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง [ 28 เม.ย. 2565 ]31
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง [ 25 เม.ย. 2565 ]32
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง [ 4 เม.ย. 2565 ]28
37 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง [ 31 มี.ค. 2565 ]32
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง [ 31 มี.ค. 2565 ]31
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 29 ธ.ค. 2564 ]32