องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด :www.donglan101.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ปี 2567 [ 13 มิ.ย. 2567 ]1
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) ปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน [ 15 พ.ย. 2566 ]2
3 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ปี พ.ศ.2566-2570 [ 18 ส.ค. 2566 ]58
4 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ปี 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน [ 17 พ.ค. 2566 ]1
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 [ 17 พ.ค. 2566 ]1
6 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น-2561-2565 [ 30 ต.ค. 2565 ]39
7 แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2566-2570 [ 30 ต.ค. 2565 ]43
8 การจัดทำประชาคมหมู่บ้าน-เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 9 ก.พ. 2565 ]39
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2561-2565 [ 30 ต.ค. 2563 ]37
10 แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]43
11 แผนพัฒนา 5 ปี ประจำปี 2561-2565 [ 1 ต.ค. 2562 ]48