องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด :www.donglan101.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ปี พ.ศ.2566-2570 [ 18 ส.ค. 2566 ]40
2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น-2561-2565 [ 30 ต.ค. 2565 ]34
3 แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2566-2570 [ 30 ต.ค. 2565 ]36
4 การจัดทำประชาคมหมู่บ้าน-เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 9 ก.พ. 2565 ]32
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2561-2565 [ 30 ต.ค. 2563 ]33
6 แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]36
7 แผนพัฒนา 5 ปี ประจำปี 2561-2565 [ 1 ต.ค. 2562 ]37